AirCargo 2023

“Wykwalifikowana kadra – rozwój pracowników w obszarze frachtu lotniczego”

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy na temat sektora transportu lotniczego Cargo oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a biznesem.

  • Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że użycie metody PBL (Problem Based Learning) w fakultatywnym kształceniu uniwersyteckim przygotuje studentów do potrzeb rynku pracy.

 

  • Myślenie projektowe, które daje możliwość rozwiązania problemu realnie istniejącego, wynikającego z praktyki, pozwala na kształcenie przyszłych pracowników sektora transportu lotniczego.

 

  • Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków studiów TSL uczelni z całej Polski.

Nasi goście:

Michał Grochowski
Dyrektor LOT Cargo
Jarosław Rogowski
Welcome Airport Services Sp.zo.o.
Piotr Czech
Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie
Joanna Różnowska
Kierownik ds. utrzymania i rozwoju klientów Expeditors Polska Sp.zo.o.
Jan Kasprzyk
Kierownik Frachtu Lotniczego – EVCargo Global Forwarding Sp.zo.o.
Marta Piechel
Dyrektor zarządzająca, członek zarządu firmy Expeditors
Marcin Osowski
Wiceprezes Welcome Airport Services Sp.zo.o
Emil Szafnicki
Manager ds. Planowania Cargo - Centralny Port Komunikacyjny
dr Tomasz Szymczak
p.o. Prezes Zarządu Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.zo.o.
Beata Kopczyńska
Adwokat - Kancelaria Adwokacka KPK Legal
Sebastian Kuna
Dyrektor Oddziału Cargo w LS Airport Services
Michał Makowski
Dyrektor handlowy -TAJ - Transport Aircargo Service
Martyna Stasińska
Kierownik ds. frachtu lotniczego Expeditors Polska Sp.zo.o.
Piotr Toczyłowski
Kierownik Oddziału Transportu Lotniczego Raben Logistics Polska Sp.zo.o.
Piotr Zagubieniak
Wicedyrektor Frachtu Lotniczego – Rohlig Suus Logistics SA
Jarosław Jakubczak
Cargo Manager Poland - Emirates SkyCargo
Krzysztof Osik
Dyrektor Produktu Frachtu Lotniczego DSV Air & Sea Poland
Anna Stawasz
Kierownik Działu Celnego Expeditors Polska Sp.zo.o.
Kamil Rarak
Szef Zarządzania Obsługą Klienta w Biznesie Lotniczym DB SCHENKER
Mariusz Pniewski
Prezes Zarządu – Wide Bridge Forwarding Sp.zo.o.

Czwartek, 15 czerwca 2023

09:00 -10:00
Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników w Pałacu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Pierwszeństwo mają osoby zarejestrowane na stronie wydarzenia.

10:00-10:30
Powitanie uczestników

Podczas powitania uczestników, przedstawieni zostaną goście oraz przedstawiony zakres ich działalności

10.30-12.15
Rola podmiotów łańcucha logistycznego w procesie przewozowym

- „Aspekty prawne w funkcjonowaniu transportu lotniczego cargo” – Michał Kozłowski,
Wiceprezes ULC
- „Air Cargo w strukturze portu lotniczego: – Piotr Czech, Dyrektor Lotniska Chopina
w Warszawie
- Emirates SkyCargo - Jarek Jakubczak, Cargo Manager Poland
- Welcome Airport Services Sp.zo.o. - Marcin Osowski, Wiceprezes
- Expeditors Polska Sp.zo.o. – Marta Piechel, Dyrektor zarządzająca, członek zarządu
- DSV Air&Sea Poland – Krzysztof Osik, Dyrektor Produktu Frachtu Lotniczego
- PROFFIT s.c. – Robert Lubiecki, Właściciel

12.15-13.00
Przerwa kawowa
13:00-15:00
Perspektywy kariery zawodowej w sektorze transportu lotniczego – panel dyskusyjny

Perspektywy kariery zawodowej w sektorze transportu lotniczego –
panel dyskusyjny w którym wezmą udział przedstawiciele ogniw łańcucha logistycznego
w transporcie lotniczym cargo oraz studenci kół naukowych z uczelni:
1. Politechnika Warszawska
2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
3. Akademia Sztuki Wojennej
4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
W panelu ekspertów uczestniczyć będą:
1. Piotr Czech - Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie
2. Jarek Jakubczak – Cargo Manager Poland Emirates SkyCargo
3. Sebastian Kuna – Dyrektor Oddziału Cargo LS Airport Services
4. Piotr Zagubieniak – Wicedyrektor Frachtu Lotniczego – Rohlig Suus Logistics SA
5. Kamil Rarak – Szef Zarządzania Obsługą Klienta w Biznesie Lotniczym - DB Schenker
6. Michał Makowski – Dyrektor Handlowy – TAJ – Transport Aircargo Service
7. Leszek Dołężka – Członek Zarządu – Wide Bridge Forwarding Sp.zo.o.
8. Anna Stawasz – Kierownik Działu Celnego - Expeditors Polska Sp.zo.o.
9. Paweł Kubinek – Wicedyrektor Pionu Cargo - Welcome Airport Services Sp.zo.o.
Moderatorem panelu dyskusyjnego jest Pan Konrad Stasiczak – Kierownik Działu
Logistyki - PPL LOT

15.00-16.00
Obiad
16:00
Zakończenie konferencji

AirCargo 2023

W obecnych czasach (tak na rynku pracy, jak i w sektorze edukacji) tematyka
konferencji jest nad wyraz aktualna w kontekście budowania ścieżek kariery przez studentów
na rynku transportu lotniczego.

 

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy na temat sektora transportu lotniczego
Cargo oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a biznesem.

 

Założeniem nadrzędnym
organizatorów konferencji jest przekonanie, że użycie metody PBL (Problem Based Learning)
w fakultatywnym kształceniu uniwersyteckim przygotuje studentów do potrzeb rynku pracy.


Myślenie projektowe, które daje możliwość rozwiązania problemu realnie istniejącego,
wynikającego z praktyki, pozwala na kształcenie przyszłych pracowników sektora transportu
lotniczego.
Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków studiów TSL uczelni z całej Polski.

Komitet organizacyjny

Partnerzy & Sponsorzy

Wsparcie medialne

Koła naukowe

Jak do nas dotrzeć?

Nie zwlekaj

Ilość miejsc ograniczona