AirCargo 2023

“Wykwalifikowana kadra – rozwój pracowników w obszarze frachtu lotniczego”

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy na temat sektora transportu lotniczego Cargo oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a biznesem.

  • Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że użycie metody PBL (Problem Based Learning) w fakultatywnym kształceniu uniwersyteckim przygotuje studentów do potrzeb rynku pracy.

 

  • Myślenie projektowe, które daje możliwość rozwiązania problemu realnie istniejącego, wynikającego z praktyki, pozwala na kształcenie przyszłych pracowników sektora transportu lotniczego.

 

  • Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków studiów TSL uczelni z całej Polski.

Nasi goście:

Michał Grochowski
Dyrektor LOT Cargo
Jarosław Rogowski
Dyrektor Pionu Cargo Welcome Air Port Services
Marta Piechel
Dyrektor zarządzająca, członek zarządu firmy Expeditors
Marcin Osowski
Wiceprezes Welcome Airport Services Sp.zo.o
Sebastian Kuna
Dyrektor Oddziału Cargo w LS AirPort Services
Michał Makowski
Dyrektor handlowy -TAJ - Transport Aircargo Service
Jarosław Jakubczak
Cargo Manager Poland - Emirates SkyCargo
Krzysztof Osik
Dyrektor Produktu Lotniczego, DSV Air & Sea Poland

Czwartek, 15 czerwca 2023

10:00
Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników w Pałacu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Pierwszeństwo mają osoby zarejestrowane na stronie wydarzenia.

10:30-10:45
Powitanie uczestników

Podczas powitania uczestników, przedstawieni zostaną goście oraz przedstawiony zakres ich działalności

10:45-11:00
Rola, miejsce i znaczenie transportu lotniczego cargo w systemie transportowym Polski

Rozpoczęcie prelekcji na temat "Rola, miejsce i znaczenie transportu lotniczego cargo w polskiej gospodarce"

11.00-12.30
Rola podmiotów łańcucha logistycznego w procesie przewozowym

Rozpoczęcie prelekcji na temat "Rola podmiotów łańcucha logistycznego w procesie przewozowym"

12.30-13.00
Przerwa kawowa
13:00-15:00
Perspektywy kariery zawodowej w sektorze transportu lotniczego – panel dyskusyjny

Rozpoczęcie prelekcji na temat "Perspektywy kariery zawodowej w sektorze transportu lotniczego – panel dyskusyjny (Jak wygląda praca na rynku transportu lotniczego cargo i jakie są wymagania kompetencyjne z perspektywy pracodawcy/pracownika. Oczekiwania pracodawców względem pracowników i pracowników względem pracodawców)"

15.00-16.00
Obiad

Zaproszeni goście rozpoczynają obiad przygotowany specjalnie na konferencję.

16:00
Zakończenie konferencji

AirCargo 2023

W obecnych czasach (tak na rynku pracy, jak i w sektorze edukacji) tematyka
konferencji jest nad wyraz aktualna w kontekście budowania ścieżek kariery przez studentów
na rynku transportu lotniczego.

 

Celem wydarzenia jest propagowanie wiedzy na temat sektora transportu lotniczego
Cargo oraz zacieśnienie współpracy między uczelnią a biznesem.

 

Założeniem nadrzędnym
organizatorów konferencji jest przekonanie, że użycie metody PBL (Problem Based Learning)
w fakultatywnym kształceniu uniwersyteckim przygotuje studentów do potrzeb rynku pracy.


Myślenie projektowe, które daje możliwość rozwiązania problemu realnie istniejącego,
wynikającego z praktyki, pozwala na kształcenie przyszłych pracowników sektora transportu
lotniczego.
Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków studiów TSL uczelni z całej Polski.

Komitet organizacyjny

Partnerzy & Sponsorzy

Wsparcie medialne

Koła naukowe

Jak do nas dotrzeć?

Nie zwlekaj

Ilość miejsc ograniczona